a536a4bb19962225c6e2c2c4d268f361

กระปุกครีม ขวดปั๊ม เกรดพรีเมี่ยม ตัวเลือกที่สำคัญของเจ้าของกิจการเครื่องสำอาง

              นอกจากที่ครีมจะมีการพัฒนายกระดับคุณสมบัตินานาประการให้กับผิวพรรณของผู้ใช้แล้วนั้น กระปุกครีม เกรดพรีเมี่ยม จึงต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องพัฒนาไม่ต่างกัน เพราะมีหน้าที่ห่อหุ้มสินค้าที่เป็นเนื้อครีม ช่วยปกป้องจากสภาพแวดล้อมไม่ให้ครีมเสื่อมสภาพ สะดวกต่อการใช้งาน ทั้งยังเป็นตัวสร้างมูลค่าของครีม สร้างความโดดเด่นแตกต่างไปจากครีมยี่ห้อคู่แข่งอื่นๆอีกด้วย

              หากพูดรวมๆ หลายๆ ท่านที่กำลังคิดจะสร้างครีมก็คงจะไม่กระจ่างถึงความสำคัญของกระปุกครีม เกรดพรีเมี่ยม วันนี้จึงอยากจะอธิบายให้ทราบถึงความสำคัญกัน ดังนี้

  1. รองรับสินค้านั่นคือหน้าที่หลักๆ มีกระปุกที่ไหนบ้างใส่ครีมไม่ได้ เพราะบรรจุภัณฑ์แต่ละอย่างต้องออกแบบมาเพื่อรองรับสินค้านั้นๆ ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างในการใช้งาน
  2. ปกป้องสินค้า เมื่อได้บรรจุลงไปในกระปุกครีม เกรดพรีเมี่ยม ก็จะทำให้กลายเป็นตัวที่ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภัยจากการขนส่ง จากสภาพแวดล้อม จนสินค้าไปถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย
  3. รักษาผลิตภัณฑ์ให้มีสภาพดีดังเดิมให้ครีมยังมีคุณภาพที่ดีไม่เปลี่ยนแปลง หรือ ไม่เสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้
  4. ในกระปุกครีม เกรดพรีเมี่ยม จะให้ข้อมูลจำเป็นของสินค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติของครีมที่ต้องการซื้อ เพื่อเพิ่มการตัดสินใจ และมีวันหมดอายุ วันเดือนปีที่ผลิต เลขอย. เป็นต้น
  5. โดดเด่น น่าดึงดูดชวนมอง อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีงามของกระปุกครีม เกรดพรีเมี่ยม เพราะนอกจากจะมีสินค้าที่ดีแล้ว บรรจุภัณฑ์ควรจะต้องสวยงาม เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายยิ่งขึ้นในตอนแรก และที่สำคัญยังเป็นที่จดจำให้กับลูกค้าหันมาซื้อรอบสองอีกแน่นอน
  6. ช่วยเพิ่มยอดขายนี่ละตัวสำคัญที่เจ้าของกิจการเครื่องสำอาง ต่างก็ต้องการกำไร แซงคู่แข่งกันทั้งนั้น และการที่จะทำให้เราเพิ่มยอดได้ ก็ต้องทำให้โดดเด่นแปลกตาไปจากเดิม
  7. ช่วงสร้างมูลค่า หรือ อัพราคาได้ คือในส่วนที่มองเห็นชัดสุดๆ เพราะครีมที่ใส่กระปุกธรรมดาทั่วไปนั้น แลดูไม่มีมูลค่าไม่น่าใช้เกรงกลัวว่าจะเป็นครีมที่อันตรายหรือเปล่า ซึ่งลูกค้าก็จะฉุกคิดตั้งแต่แรกเห็นก่อนซื้อแล้วนั่นเอง
  8. กระปุกครีม เกรดพรีเมี่ยม เป็นจุดยืนที่แสดงตัวตน เอกลักษณ์ได้อย่างชัดเจนของเจ้าของผลิตภัณฑ์คเครื่องสำอางทั้งหลาย เพราะ บรรจุภัณฑ์ที่ดูดี วัสดุที่ทำขึ้นมาดี สินค้าก็ต้องดีตามด้วย ที่สำคัญบริษัทผู้ผลิตก็คงจะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกัน

ที่กล่าวมาดังข้างต้นนั้น คือบทบาทที่คุณจะรับประโยชน์จากกระปุกครีม เกรดพรีเมี่ยม แต่จะได้สิ่งที่ดีที่สุดนั้นต้องขึ้นอยู่กับบุคลากร ทีมงานที่มีคุณภาพในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้คุณได้เป็นผู้กุมชัยชนะ หรือประสบความสำเร็จในธุรกิจครีมอีกหนึ่งคนนั่นเองค่ะ