We Provide Best Packaging
Shopping Bag
0
  • No products in the cart.
Type and press enter

Posts by: admin

วิธีทดสอบใช้งาน ขวดหยด ก่อนเลือกมาบรรจุสินค้า ขวดหยด หรือ ขวดแบบดร๊อปเปอร์ เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้ประกอบการสามารถหาซื้อได้ไม่ยากในปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้ผลิตจำนวนมากผลิตบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ออกมาจำหน่าย และราคาก็แบ่งออกเป็นหลายระดับ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาเลือกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อนำมาใช้งานบรรจุสินค้าจริง ผู้ประกอบการควรมีการทดสอบใช้งานเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าได้นำเสนอสินค้าภายในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานได้ดีให้กับลูกค้าแล้วจ ริงๆ ทำไมต้องทดสอบใช้งาน ขวดหยด ก่อนเลือกมาบรรจุสินค้า เหตุผลที่ท่านผู้ประกอบการควรมีการทดลองใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อ เนื่องจาก ขวดหยด เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่การเก็บรักษาสภาพเพียงอย่างเดียว แต่มันยังทำหน้าที่ส่งสินค้าออกมาให้ผู้บริโภคใช้ในตัวอีกด้วย หากไม่มีการทดลองใช้งานก่อน อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน เช่น ปริมาณสารที่ควรจะถูกดูดและถูกหยดใช้แต่ละครั้ง มีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน หากน้อยไปต้องบีบหลายครั้ง หรือ มากไป ต้องเสียเวลาหยดลงคืนขวด ก็อาจจะทำให้การใช้งานไม่สะดวก ผู้บริโภคอาจจะรู้สึกไม่พอใจในการใช้งาน และนอกจากนี้ ยังต้องดูว่าการบีบเพื่อดูดและหยดทำได้อย่างสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน มีการรั่วซึม หรือบีบได้ยากหรือไม่ เรื่องเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการใช้งานและความรู้สึกของผู้บริโภค ต้องมีความเหมาะสม และสะดวกมากที่สุด วิธีทดสอบใช้งาน ขวดหยด 1. สังเกตภายนอกด้วยสายตา เป็นการพิจารณาดูความเรียบร้อยของตัวขวดและดร๊อปเปอร์ ว่ามีความเรียบร้อยสวยงามและมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน 2. ลองสัมผัสโดยรอบ ความรู้สึกที่ได้รับเป็นอย่างไร การสัมผัสวัสดุเกรดดีกับเกรดทั่วไปให้ความรู้สึกที่แตกต่างกัน เรื่องนี้เกี่ยวพันกับความเชื่อมั่นและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ยิ่งเป็นการใช้งานกับสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงามเรื่องความน่าเชื่อถือสำ คัญมากที่สุด 3.

Read More

วิธีการเลือก ขวดดร๊อปเปอร์ เพื่อบรรจุสินค้า ขวดดร๊อปเปอร์ เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งเนื่องจากมีการคิดค้นและผลิตสินค้าประเภทเซรั่ม ที่มีลักษณะเป็นของเหลวที่มีประสิทธิภาพในการซึมเข้าไปบำรุงหรือดูแลผิวในระดั บล้ำลึกมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเมื่อเราบรรจุลงใน ขวดดร๊อปเปอร์ แต่อย่างไรก็ดี ท่านผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจะต้องเข้าใจหลักในการพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์ ประเภทนี้เสียก่อน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่าเหมาะสม วิธีการเลือก ขวดดร๊อปเปอร์ 1. พิจารณาคุณสมบัติของสินค้าที่ผลิต สิ่งที่ควรบรรจุลงไปในบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ แน่นอนว่าต้องเป็นของเหลวที่ไม่มีความหนืดสูง เพราะอาศัยการหยดเป็นการส่งผลิตภัณฑ์ออกมาใช้งาน แต่นอกจากนี้ ยังต้องทราบระดับความเป็นกรดเป็นด่างของผลิตภัณฑ์ของเราด้วย เพื่อเลือกวัสดุที่นำมาผลิต ขวดดร๊อปเปอร์ ได้อย่างเหมาะสม ไม่เกิดการทำละลายบรรจุภัณฑ์ออกมาปนเปื้อนในสินค้า ซึ่งจะส่งผลเสียเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 2. พิจารณาวัสดุที่นำมาทำเป็นขวดบรรจุภัณฑ์และตัวดร๊อปเปอร์ ซึ่งต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของสินค้าตามข้อแรกเป็นหลัก แต่หากว่าใช้งานได้กับวัสดุหลายชนิดเราก็ต้องเปรียบเทียบคุณสมบัติของวั สดุแต่ละชนิดอีกที ด้วยปัจจัยเรื่องความแข็งแรง ความสะอาด ภาพลักษณ์ การปกป้องสภาพของสินค้าที่บรรจุภายใน น้ำหนัก ความแข็งแรง ฯลฯ ซึ่งยิ่งเราเข้าใจวัสดุมาก ก็ยิ่งเลือกได้เหมาะสมกับสินค้าของเราได้ดี 3. พิจารณาความสะดวกในการใช้งาน เรื่องนี้มีความสำคัญ เพราะสินค้าเมื่อเราผลิตออกมาจำหน่าย ผู้บริโภคเป็นคนตัดสินใจว่าจะซื้อหรือใช้สินค้าของเราหรือไม่ การออกแบบให้มีรูปทรงและขนาดหรือสีสัน ให้สะดวกในการใช้งานสำหรับผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างรอบค อบ 4. พิจารณากลุ่มเป้าหมาย เรื่องนี้เน้นไปทางดีไซน์ ที่ต้องเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นขนาด

Read More

ขวดดร๊อปเปอร์ คืออะไร สำหรับท่านผู้ประกอบการที่กำลังค้นหาหรือเลือกเฟ้น บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าของท่าน และมาสะดุดใจกับ “ขวดดร๊อปเปอร์” แต่ยังไม่แน่ใจว่ามันเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์มากน้อยแค่ไหน บทความนี้อาจจะช่วยท่านให้เข้าใจบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่ามันเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนกับสินค้าที่ ท่านต้องการส่งมอบต่อลูกค้า เมื่อนึกถึงคำว่า “ดร๊อปเปอร์” เชื่อว่ามีหลายท่านที่นึกถึงภาพอุปกรณ์ในห้องแลปการทดลอง หรือบางท่านอาจจะนึกไปไกลถึงห้องเรียนวิทยาศาสตร์สมัยเด็ก ที่เราจะพบอุปกรณ์ที่เรียกว่า ดร๊อปเปอร์ หรือ เรียกอีกอย่างว่า หลอดหยด ซึ่งเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ ทำหน้าที่ในการตวงและเติมสารละลายในปริมาณน้อยๆ โดยจะใช้ในการทดลองที่เรานับการผสมสารที่นับเป็นหยด ลักษณะของ ดร๊อปเปอร์ เป็น หลอดแก้วที่มีปลายด้านหนึ่งเรียวเล็ก และอีกด้านจะมีกระเปาะที่สามารถบีบได้สวมอยู่ สิ่งนี้น่าจะเป็นภาพจำของหลายๆ ท่านที่นึกขึ้นได้เวลากล่าวถึง ดร๊อปเปอร์ ขวดดร๊อปเปอร์ คืออะไร ขวดดร๊อปเปอร์ คือ บรรจุภัณฑ์ที่มาพร้อมตัวดร๊อปเปอร์ หรือหลอดหยด ใช้บรรจุของเหลวที่จะถูกใช้งานแต่ละครั้งในปริมาณน้อย จุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้คือ ความสะดวกในการใช้งาน เพราะตัวฝาปิดเป็นหลอดหยดเพื่อนำของเหลวภายในออกมาใช้งานได้เลย ส่วนใหญ่ ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้ปริมาณต่อครั้งน้อย เช่น ยาหยอดตา เซรั่ม หรือ วิตามินบำรุงผิวชนิดเข้มข้น ต่างๆ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรพิจารณาก่อนการใช้งาน ขวดดร๊อปเปอร์ 1. ผลิตภัณฑ์ของท่านใช้ในปริมาณน้อยใช่หรือไม่ เพราะหากผู้บริโภคต้องบีบจุมหยดหลายๆ ครั้ง ย่อมเป็นการสร้างความไม่สะดวกในการใช้งาน

Read More

ทำไมต้องเลือกใช้ ขวดแก้ว เครื่องสำอาง สำหรับท่านผู้ประกอบการที่กำลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับเ ครื่องสำอาง บทความนี้อาจจะช่วยให้ท่าพิจารณาในการเลือกได้ง่ายมากขึ้น โดยเฉพาะท่านที่กำลังสนใจ ขวดแก้ว เครื่องสำอาง เรามาดูกันว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้มีความน่าสนใจตรงไหน และมันมีคุณสมบัติที่เหมาะกับสินค้าของท่านหรือไม่ ความน่าสนใจของ ขวดแก้ว เครื่องสำอาง สำหรับท่านผู้ประกอบการ 1. มีความสวยงาม เนื่องจากเนื้อวัสดุมีความสวยตามธรรมชาติ มันเงาแวววาว สะท้อนแสง หรือจะออกแบบให้ผิวเป็นแบบอื่นก็สามารถทำได้ อย่างไรก็ตามเมื่อมองด้วยตาเปล่าขวดแก้วมีความสวยงามหรูหราอยู่ในตัว นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้หลายสี และมีหลายระดับความโปร่งแสง มีความสวยงามโดดเด่นตามธรรมชาติ เมื่อนำมาบรรจุสินค้าช่วยให้ลูกค้าสะดุดตาสินค้าของเราได้ง่ายมากขึ้น 2. มีความสามารถในการป้องกันรักษาสภาพของสินค้าภายใน จากสิ่งแวดล้อมภายนอก เนื้อแก้ว มีคุณสมบัติป้องกันการซึมผ่านของกลิ่น ก๊าซ น้ำ หรือ น้ำมันได้เป็นอย่างดี และยังไม่ละลายปนลงไปในเครื่องสำอาง ทำให้สินค้าที่ถูกเก็บภายในคงคุณภาพได้นานไม่โดยสิ่งแวดล้อมภายนอกร บกวน ในกรณีที่ต้องการเราสามารถเลือกขวดแบบทึบ ซึ่งสามารถป้องกันได้แม้แต่แสง ทำให้มันสามารถรักษาคุณสมบัติของสารภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีความสามารถรับมือกับแรงอัดของอากาศ ไม่เปลี่ยนรูปทรงและไม่บุบบี้ แม้จะเป็นการทำสุญญากาศภายในขวด หรือเผชิญแรงกดอากาศภายนอกขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีความน่าเชื่อถือในเรื่องความสะอาด เนื่องจากเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อน และไม่ละลายจากสารที่บรรจุลงไป ทำให้มันมีภาพลักษณ์ในเรื่องความสะอาด 5. มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้ว่าเราจะไม่ได้วางแผนที่จะนำขวดบรรจุสินค้าของเรากลับมาใช้งาน แต่ในฐานะผู้ผลิตยุคใหม่

Read More

ขวดแก้ว เครื่องสำอาง ผิวแก้ว คือ ความน่าเชื่อถือ สำหรับท่านผู้ประกอบการที่กำลังคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ประเภท ขวดแก้ว เครื่องสำอาง สำหรับบรรจุสินค้าออกวางจำหน่าย บทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับท่านในการพิจารณาเลือกบรรจุภัณฑ์มาใช้งาน เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่แค่เพียงภาชนะที่บรรจุสินค้า แต่มันยังเป็นเสมือนหน้าตาที่สามารถสร้างหรือทำลายความน่าเชื่อถือในแบรนด์สิ นค้าได้เลยทีเดียว บรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว เครื่องสำอาง ขวดแก้ว เป็นหนึ่งในบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจและเลือกใช้งานมากที่สุดอย่างหนึ่งที่ใช้ กับสินค้ากลุ่มเครื่องสำอาง เหตุผลเพราะขวดแก้ว คือ บรรจุภัณฑ์ที่มั่นใจได้ว่าสะอาด ไม่มีสารปนเปื้อนที่อาจจะละลายปพปนมากับเครื่องสำอางที่ผู้บริโภคนำไปใช้ แต่นอกจากนั้น มันยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม หรูหราอยู่ในตัว เนื่องจากความใสและแวววาว ที่ทำให้ดูแล้วมีระดับ เข้ากับสินค้าในกลุ่มนี้ที่เน้นในเรื่องภาพลักษณ์เป็นพิเศษ ดังนั้นหากท่านผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านเครื่องสำอางท่านใดกำลังพิจารณา ขวดแก้ว เครื่องสำอาง เพื่อใช้กับสินค้า ก็อาจจะกล่าวได้ว่า ท่านมาถูกทางกับภาพลักษณ์ ความนิยม และประสิทธิภาพแล้ว เลือก ขวดแก้ว เครื่องสำอาง ต้องเน้นที่ผิว สำหรับการเลือกขวดบรรจุภัณฑ์ ขวดแก้ว มีเรื่องหลายประการที่ควรจะต้องพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรง สีสัน ปริมาณ และราคา ล้วนแต่ต้องพิจารณาให้ละเอียด แต่นอกจากนี้ เรื่องของคุณภาพก็ไม่อาจละเว้นได้ โดยเฉพาะการเลือกบรรจุภัณฑ์ขวดแก้วเอามาบรรจุเครื่องสำอาง คุณภาพมองข้ามไม่ได้เด็ดขาด และต้องเน้นเริ่มแรกตั้งแต่เรื่องของผิวสัมผัสกันเลยทีเดียว เหตุที่ต้องเอาเรื่องนี้มากล่าว

Read More

สะอาดปลอดภัย ปัจจัยหลักในการเลือก ขวดเซรั่ม ผลิตภัณฑ์ประเภท เซรั่ม บำรุงรักษาผิว เป็นสินค้าที่ไดรับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน จนแทบจะเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นยุคสมัยของเซรั่มไปแล้วก็ว่าได้ เพราะเราจะเห็นการพูดถึง หรือ โฆษณาสินค้าประเภทนี้อย่างกว้างขวาง ทุกช่องท่างที่เราเสพสื่อ เป็นต้องพบเห็นอยู่บ้างไม่มากก็น้อย มันเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และหากมีท่านผู้ประกอบการที่สนใจสินค้าชนิดนี้ กำลังวางแผนผลิตเพื่อวางจำหน่าย และกำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ ชวดเซรั่ม บทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน   เซรั่ม คืออะไร “เซรั่ม คือ สารสกัดเข้มข้นที่มีโมเลกุลขนาดเล็กละเอียด มีทั้งแบบเหลวและกึ่งเหลว มีระดับความข้นหนืดหลายระดับ และมีทั้งแบบใสและแบบขุ่น แต่คุณลักษณะสำคัญของมันคือ สารที่ถูกสกัดมาเข้มข้นพิเศษและมีโมเลกุลที่ละเอียดมาก เพื่อให้สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ชั้นผิวได้อย่างรวดเร็วและลึกล้ำไปจนถึงระดับโครงสร้างของชั้นผิวหนัง ดังนั้นมันจึงส่งผลให้เห็นได้เร็วกว่าการใช้ครีมทาผิวแบบเดิม เพราะทำงานทั้งใต้ชั้นผิวและระดับผิวหนังไปพร้อมๆ กัน”   เราจะเห็นได้ว่า เซรั่ม เป็นสารที่เข้าไปทำปฏิกิริยาลึกถึงชั้นใต้ผิวหนังในระดับโครงสร้าง ดังนั้นมันจึงมีความจำเป็นมากที่ต้องมีความปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงแต่ตัวของเซรั่มเองเท่านั้นที่ต้องพัฒนาและทดลองอย่างละเอียดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อสุขภาพ แต่ยังรวมถึงตัวบรจุภัณฑ์ด้วย ที่ต้องมั่นใจได้ว่ามีความสะอาดปลอดภัย เหตุที่ต้องมาทักกันในเรื่องนี้ เนื่องจาก ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า จะไม่ได้ผลิตบรรจุภัณฑ์เอง แต่มักจะเป็นการสั่งซื้อเอามาบรรจุ ดังนั้นจึงควรใส่ใจในเรื่องความสะอาดปลอดภัยของ ขวดเซรั่ม ที่เราต้องมั่นใจได้ว่ามาจากกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง ปลอดภัยได้มาตรฐาน ทั้งการทำความสะอาดขวดให้สะอาดที่สุด การใช้วัสดุที่มีความปลอดภัย ไม่มีสารปลอมปนละลายออกมาผสมลงในเซรั่ม จนทำให้มันเกิดการกลายสภาพเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเมื่อนำสินค้าของเราไปใช้งาน

Read More

ขวดเซรั่ม เลือกจากความสวยอย่างเดียวไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์ประเภทเซรั่มบำรุงผิว ปัจจุบันน่าจะเป็นสินค้าที่ผู้คนรู้จักกันอย่างกว้างขวางมากที่สุดอย่างหนึ่ง มีโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าประเภทนี้ทุกช่องทางทั้งในทีวี สิ่งพิมพ์ หรือสื่อออนไลน์ และที่น่าสนใจก็คือ มันเป็นหนึ่งในสินค้าไม่กี่อย่างที่ยังสามารถเติบโตได้ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ ดังนั้นเราเชื่อว่ามีผู้ประกอบการหลายท่านกำลังทุ่มเทให้ความสนใจในการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ออกมาสู่ท้องตลาดเพื่อผลประกอบการทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี ไม่เพียงเรื่องของคุณภาพที่จะทำให้สินค้าของเราถูกเลือก มันยังมีเรื่องของบรรจุภัณฑ์เข้ามาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ แต่เราอยากแนะนำว่า ขวดเซรั่ม แค่ดูสวยอย่างเดียวยังไม่ตอบโจทย์   “ขวดเซรั่ม ต้องสวยและโดดเด่น” ประโยคนี้เป็นจริง เพราะรูปลักษณ์ภายนอก มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใช้ของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะถ้าเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่มส่งเข้าสู่ตลาด หากไม่ได้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามจนสะดุดตา ย่อมไม่สามารถฝ่าฟันพาตัวเองพ้นจากสินค้าประเภทเดียวกันจำนวนมหาศาลที่มีอยู่มากก่อนหน้าได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจำนวนมากจึงพยายามค้นหาและพิจารณาเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ ขวดเซรั่ม จากรูปลักษณ์ที่สะดุดตา เรื่องนี้เป็นจริง และเราขอสนับสนุน แต่อย่างไรก็ดี แค่เรื่องของความสวยงามอย่างเดียว ยังไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ในการทำธุรกิจสินค้าประเภท เวชสำอาง หรือ ธุรกิจด้านสุขภาพและความงามได้…   ขวดเซรั่ม สวยอย่างเดียวไม่เพียงพอ เหตุผลที่การเลือก ขวดเซรั่ม ไม่สามารถพิจารณาเลือกจากเรื่องของความสวยงามโดดเด่นเพียงอย่างเดียวได้เนื่องมาจากมันเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มที่มีผลต่อสุขภาพของผู้ใช้ และเป็นกลุ่มธุรกิจที่เรื่องของความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การเลือกบรรจุภัณฑ์ จึงต้องตอบโจทย์ได้ 3 ข้อหลัก คือ มีรูปทรงที่สวยงามแปลกตา น่าใช้งาน ประเด็นนี้เป็นด่านแรกที่จะทำให้ผู้บริโภคหยิบสินค้าของเรามาพิจารณาก่อนเป็นอันดับแรก มีความปลอดภัยในการใช้งาน ข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของวัสดุที่นำมาผลิตเป็น ขวดบรรจุภัณฑ์ ที่จะต้องมีความสะอาด

Read More

อยากใช้ขวดปั๊ม ต้องเลือกจากโรงงานที่ได้มาตรฐานเท่านั้น   สำหรับท่านผู้ประกอบการที่ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใช้ ขวดปั๊ม เป็นบรรจุภัณฑ์ในการบรรจุสินค้าออกจำหน่าย แต่กำลังพิจารณาหาซื้อว่าจะเลือกจากที่ไหน บทความนี้จะพาท่านไปร่วมหาคำตอบร่วมกัน เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่อยากนำมาเสนอให้ท่านได้ลองพิจารณา โดยจะเสนอกรอบในการเลือกบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ว่า จำเป็นจะต้องเลือกจากคุณภาพมาก่อนเรื่องราคา และต้องเลือกซื้อจากโรงงานผู้ผลิตที่เชื่อมั่นได้ในมาตรฐานเท่านั้น   ราคาสำคัญแต่ไม่ใช่จุดหลักที่ใช้ตัดสิน ในการเลือกใช้งาน ขวดปั๊ม แน่นอนว่ามันมีราคาสูงกว่าการเลือกขวดที่มีฝาปิดแบบทั่วไป แต่ข่าวดีก็คือ ในปัจจุบันมีผู้ผลิต ขวดปั๊ม จำนวนมากขึ้น และหลายๆ เจ้าพากันลดราคาลงต่ำเพื่อแข่งขันกันให้ผู้ประกอบการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ของตนมาใช้งาน น่าจะเป็นข่าวดีของท่านผู้ประกอบการ เพราะการซื้อบรรจุภัณฑ์ ได้ในราคาที่ถูกย่อมเป็นเรื่องดี ในการลดต้นทุน แต่อย่างไรก็ตาม บรรจุภัณฑ์ไม่ควรตัดสินใจเลือกซื้อจากมุมมองด้านต้นทุนเพียงอย่างเดียว เพราะของดีและถูกมากๆ มักจะหาได้ยาก และหากว่าเราตัดสินใจพลาด มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายในหลายมิติด้วยกันกับแบรนด์สินค้าของเราเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความสูญเสียสินค้าไปกับการรั่วซึม เนื่องจากขวดบรรจุภัณฑ์ไม่มีคุณภาพปิดไม่สนิท หรือ จะเป็นปัญหาเรื่องการปนเปื้อนของสินค้าจาก สิ่งแปลกปลอมภายนอก หรือแม้แต่การปนเปื้อนของสารเคมีของขวดเองที่ละลายออกมา เนื่องจากผลิตจากวัสดุหรือกรรมวิธีที่ไม่เหมาะสม… เหล่านี้เป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจได้มากกว่าที่คิด เนื่องจากหากลูกค้าพบกับปัญหาเหล่านี้ เขาย่อมเสียความเชื่อมั่นในสินค้าภายใต้แบรนด์ของเราไปแน่นอน ดังนั้นไม่ใช่เรื่องคุ้มค่าที่เราจะเสี่ยงเพียงเพื่อได้ราคาบรรจุภัณฑ์ที่ถูกลงไม่เท่าไหร่…   การพิจารณาเลือก ขวดปั๊ม เพื่อนำมาบรรจุสินค้า จึงควรเลือกสั่งจากผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ มีการดำเนินการมายาวนาน และมีผลิตภัณฑ์ชั้นนำเลือกใช้ มีชื่อเสียงในทางที่ดี ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงได้ดีกว่า ถึงแม้ว่าราคาอาจจะสูงขึ้นบ้าง แต่ความคุ้มค่าที่ได้ย่อมเหนือกว่าแน่นอน 

Read More

ขวดสเปรย์ ที่มีคุณภาพเป็นอย่างไร สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทที่ต้องใช้งานในแบบที่พ่นออกมาเป็นฝอยละออง เช่น สเปรย์น้ำแร่ เซรั่มสมุนไพร หรือแม้แต่น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค (กำลังฮิตในเวลานี้) ขวดสเปรย์ เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้งาน อย่างไรก็ดี ในการจะสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้เอามาบรรจุสินค้า ผู้ประกอบการจะต้องใส่ใจและพิถีพิถันมากพอสมควร เพื่อให้สินค้าที่เราผลิตออกมาจำหน่าย มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของผู้บริโภค ทำไมต้องใส่ใจในคุณภาพของ ขวดสเปรย์ อาจจะมีคนพูดว่า ขวดสเปรย์ แบบไหนก็ใช้ได้ ขอแค่มันสามารถพ่นละอองสารภายในขวดให้ออกมาได้ก็เป็นพอ แต่ในความเป็นจริง ไม่ได้เรียบง่ายแบบนั้น ผู้ประกอบการจะต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ ความทนทาน และคุณสมบัติอื่นๆ ก่อน เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพมากพอในการนำเสนอให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ เพราะหากมันทำงานได้ไม่สมบูรณ์ ย่อมมีผลต่อการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น ขวดสเปรย์ บรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อ หากไม่มีคุณภาพย่อมส่งน้ำยาฆ่าเชื้อออกมาได้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม มีผต่อการกำจัดและป้องกันเชื้อโรคแน่นอน… ลักษณะของ ขวดสเปรย์ ที่มีคุณภาพ 1. สามารถพ่นฝอยละอองที่มีความละเอียดและมีปริมาณสม่ำเสมอ เรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับประสิทธิภาพในการใช้งานสินค้าที่บรรจุอยู่ภายในที่จะต้องออกมาในปริมาณที่พอเหมาะไม่มากหรือน้อยไป และต้องมีความกระจายตัวของฝอยละอองที่ดี 2. ฝาขวดต้องไม่มีการรั่วซึม เนื่องจากสิ่งที่บรรจุภายในเป็นของเหลว หากว่าฝาขวดไม่สามารถปิดสนิท ย่อมมีการรั่วซึมออกมาของสารภายใน ซึ่งมีผลอย่างมากในการขนส่ง หรือ พกพาไปใช้งาน 3. ต้องสามารถทนการกัดกร่อน หรือ

Read More

ขวดสเปรย์ บรรจุน้ำยาทำความสะอาด สินค้าที่มีตลาดต้องการ   ในช่วงที่เราต้องช่วยกันรับมือกับเชื้อโควิด 19 ที่เป็นไวรัสอันตรายและมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลก สิ่งที่จำเป็นที่ผู้คนต้องการที่จะมีเอาไว้ป้องกันตัวเอง และลดการแพร่ระบาด ก็คือ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ ที่ใช้ป้องกันและทำความสะอาด แต่บางครั้งทั้งสองอย่างนี้ก็มีจังหวะที่ขาดตลาดเนื่องมาจากความต้องการที่ท่วมท้น แต่อย่างไรก็ดี ด้วยความจำเป็นในการป้องกันโรค จึงควรมีการค้นหาผลิตภัณฑ์อื่นมาเพิ่มเติมเพื่อให้มีเครื่องป้องกันเป็นทางเลือกมากขึ้น และอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ การใช้สารสำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคฉีดพ่น ซึ่งไอเดียนี้เกิดจากการที่มีผู้คน นำเอาแอลกอฮอล์ล้างแผลมาบรรจุ ขวดสเปรย์ แล้วนำไปฉีดพ่นฝ่ามือ หรือ สิ่งต่างๆ แทนการใช้เจลทำความสะอาดที่มีบางช่วงขาดแคลน หาซื้อไม่ค่อยได้ แต่อย่างไรก็ดี การใช้แอลกอฮอล์ล้วน ดูจะไม่เป็นมิตรกับผิวหนังสักเท่าไหร่ เพราะมันทำให้ผิวแห้ง ดังนั้นหากมีผู้ประกอบการสามารถผลิตส่วนผสมที่ใช้ได้ทั้งฆ่าเชื้อทำความสะอาดและดีต่อผิวหนังของคนเราได้ ก็น่าเชื่อว่าจะเป็นสินค้าที่มีผู้สนใจอย่างแน่นอน ความน่าสนใจของ ขวดสเปรย์ บรรจุน้ำยาทำความสะอาด เป็นสิ่งที่พกพาได้สะดวกไม่ต่างจากเจลล้างมือ ปัจจุบันเรามี ขวดสเปรย์ ขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพดีในการสร้างฝอยละออง เมื่อมันมีขนาดเล็กก็ทำให้พกพาได้สะดวก ใช้งานได้ทุกที่ ที่ต้องการความสะอาดเพิ่มขึ้น เป็นสิ่งที่ช่วยทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากจะมองกันให้ดี การพ่นน้ำยาทำความสะอาดออกมาอย่างเป็นฝอยละออง มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดมากกว่าการใช้เจลล้างมือเสียอีก เนื่องจากมันให้พื้นที่ในบริเวณกว้างมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ต้องเลือกใช้ ขวดสเปรย์ ที่มีคุณภาพ ไม่เช่นนั้นมันย่อมทำงานได้ไม่สมบูรณ์ หรืออาจจะตันง่าย

Read More

123417Next

Login

Lost your password?