หลอดครีมยุคเก่า เข้าสู่หลอดครีมยุคใหม่

บรรจุภัณฑ์ต่างออกแบบมาโดยมีจุดประสงค์ไม่ต่างกันนัก ไม่ว่าจะกล่อง หลอด ขวด ทุกชนิดล้วนเพื่อปกป้องสิ่งสกปรก และรักษาความสะอาดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ  บรรจุภัณฑ์ยังทนต่อปฏิกิริยาเคมี และสภาวะต่างๆ เช่น กรด ด่าง และยังมีการออกแบบให้สวยงาม น่าดึงดูดใจให้กับผู้ใช้ และใช้งานได้สะดวก และโดยเฉพาะกับครีมด้%B