กระปุกครีมสุญญากาศ / Airless Cream Jar 

เครื่องสำอาง ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแล้วแต่จะช่วยเสริมสร้างความงามบนใบหน้า รวมถึงเรือนร่างของมนุษย์เราได้มากมาย ซึ่งหนึ่งในเครื่องสำอาง ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้และเป็นที่รูจักเป็นอย่างมาก จนเชื่อได้เลยว่าจะไม่มีใครไม่รู้จั%8