We Provide Best Packaging
Shopping Bag
0
  • No products in the cart.
Type and press enter

All posts tagged: รับผลิตขวดหัวปั๊ม

การตลาดแบบตรงประเด็นโดยใช้ กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ (packaging strategy) แบบสัมผัสได้ว่าสินค้าคุณมีคุณภาพพรีเมี่ยมโดยเฉพาะขวดปั๊มจากโรงงานทีมีคุณภาพระดับสากล ที่ใต้หวัน ซึ่งคุณภาพแตกต่างจากประเทศจีนโดยสิ้นเซิง . บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญเปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของสินค้า ดังนั้นการออกแบบดีไซน์รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง หลักสำคัญที่ควรต้องคำนึงถึงเมื่อทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแผนการกลยุทธ์นี้คือต้องมีความสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเมื่อนำไปวางข้างกันบนชั้นวางสินค้า จึงจะถือว่ากลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จ . มีคำกล่าวที่ว่า สินค้าที่ดีย่อมขายได้ด้วยตัวมันเองแต่ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ผลิตแต่ละรายจึงต้องมีการสร้างความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ ซึ่งนอกเหนือจากสินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถใช้ได้อย่างที่ต้องการแล้ว บรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นอย่าง กระปุกครีมเกรดพรีเมี่ยม เมี่อผู้บริโภคจับชึ้นมาดูจะรู้สึกได้ทันที่ว่าสินค้าชิ้นนี้มีคุณภาพดีแน่นอนเหมาะสมกับราคาที่ผู้ประกอบการตั้งราคาไว้ . กระปุกครีมเกรดพรีเมี่ยม แม้จะมีราคาแพงกว่าขวดปัีมทีผลิตจากประเทศจีนเล็กน้อยเท่านั้น แต่คุ้มค่ามหาศาล เพราะทำให้สินค้าของคุณดูดี มีคุณภาพ ทำให้สามารถตั้งราคาให้สูงขึ้น (value added) ให้กับสินค้าคุณได้ บรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นช่วยสร้างแรงดึงดูดให้ผลิตภัณฑ์   ในตลาดที่มีการแข่งขันในอัตราสูงอย่างเช่นตลาดเเครื่องสำอางค์ ผู้ผลิตต่างก็ต้องหากลเม็ด และเทคนิคทางการตลาดหลายรูปแบบมาต่อสู้กัน ไม่ว่าจะเป็นการทำโฆษณาตามสื่อต่างๆ การออกผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆ รวมถึงการคัดสรรบรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม สุภาษิตไทยที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” จึงไม่ได้ใช้เฉพาะกับคนเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป ผลิตภัณฑ์หลายประเภทในท้องตลาด ถูกนำมาบรรจุและ “แต่ง” ให้สวยงาม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นั้นเกิดความโดดเด่น และน่าซื้อมากยิ่งขึ้น โดยในปัจจุบันมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ขวดปั๊มเป็นบรรจุภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งที่มีการนำมาใช้เป็นจำนวนมาก   ในปัจจุบันสินค้าหลายประเภท โดยเฉพาะสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์ และเครื่องประทินผิว 

Read More

การตลาดแบบตรงประเด็นโดยใช้ กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ (packaging strategy) แบบสัมผัสได้ว่าสินค้าคุณมีคุณภาพพรีเมี่ยม . บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญเปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของสินค้า ดังนั้นการออกแบบดีไซน์รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง หลักสำคัญที่ควรต้องคำนึงถึงเมื่อทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแผนการกลยุทธ์นี้คือต้องมีความสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเมื่อนำไปวางข้างกันบนชั้นวางสินค้า จึงจะถือว่ากลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จ . มีคำกล่าวที่ว่า สินค้าที่ดีย่อมขายได้ด้วยตัวมันเองแต่ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ผลิตแต่ละรายจึงต้องมีการสร้างความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ ซึ่งนอกเหนือจากสินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถใช้ได้อย่างที่ต้องการแล้ว บรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นอย่าง กระปุกครีมเกรดพรีเมี่ยม เมี่อผู้บริโภคจับชึ้นมาดูจะรู้สึกได้ทันที่ว่าสินค้าชิ้นนี้มีคุณภาพดีแน่นอนเหมาะสมกับราคาที่ผู้ประกอบการตั้งราคาไว้ . กระปุกครีมเกรดพรีเมี่ยม แม้จะมีราคาแพงกว่ากระปุกครีมทั่วไปเล็กน้อย แต่คุ้มค่ามหาศาล เพราะทำให้สินค้าของคุณดูดี มีคุณภาพ ทำให้สามารถตั้งราคาให้สูงขึ้น (value added) ให้กับสินค้าคุณได้   กลยุทธ์ การบรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy ) การตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุภัณฑ์และประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑ์มักจะใช้ กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่พัฒนาใหม่ หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่ กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ มีหลักในการพิจารณาดังนี้ 1. บรรจุภัณฑ์นั้นเหมาะสมที่จะบรรจุสินค้า ( Put in ) หรือไม่ 2. สินค้าเมื่อวางบนชั้นแล้วได้เปรียบ (เด่น ) ( Put up )

Read More

บรรจุภัณฑ์ขวดปั๊มมีข้อดีอย่างไร ขวดปั๊มเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งมีการผลิตที่แพร่หลายในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ตัวเลือกของบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงเป็นแบบขวดปั๊ม โดยทางโรงงานของเราเลือกที่จะผลิตบรรจุภัณฑ์แบบขวดปั๊มออกมา เพื่อรองรับกับความต้องการของผู้ประกอบการ ด้วยการพัฒนาผลิตขวดปั๊มให้ดูดีมากยิ่งขึ้น ใช้งานได้อย่างสะดวก คงทน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้แบรนด์ดังต่างๆ ระดับโลก ยอมรับว่าขวดปั๊มที่ทางเราผลิตมานั้น สวยงาม ดูดีมีราคา เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และที่สำคัญคือ มีคุณภาพสูง เนื่องจากเรามีการทดสอบขวดปั๊มในห้องแล็บ ว่าสามารถใช้งานได้มากกว่า 5,000 ครั้ง ขวดปั๊มของเรามีคุณสมบัติที่แตกต่างกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ เพราะขวดปั๊มมีความทนทานต่อการใช้งาน หากมีการใช้งานโดยเมื่อกดหัวปั๊มหลายๆ ครั้งจะพบว่าหัวปั๊มยังคงมีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพที่ดีอยู่ แม้ว่าจะผ่านการใช้งานหลายๆ ครั้ง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับขวดปั๊มจากโรงงานผลิตอื่นที่ไม่ได้มาตรฐาน ระยะเวลาของการใช้งานนั้นจะสั้น ใช้งานได้ไม่กี่ครั้งหัวปั๊มก็เสีย ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณที่ไม่ดีในการใช้สินค้า ซึ่งในระยะยาวแล้วจะส่งผลเสียอย่างยิ่งกับแบรนด์สินค้าของท่าน   5 ข้อดีของการเลือกใช้ขวดปั๊มคุณภาพสูงของเรา 1. ใช้งานง่าย ขนาดพอดีมือ หยิบจับง่าย สะดวกต่อการเก็บรักษาบรรจุภัณฑ์ 2. ขวดปั๊ม แข็งแรง สามารถรักษาดูแลผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี หากมีการทำบรรจุภัณฑ์ตกลงไปยังพื้น 3. สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงสภาพไม่แปรเปลี่ยนสภาพได้เร็ว โดยเฉพาะอากาศชื้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของสินค้า กล่าวคือ ขวดปั๊ม สามารถช่วยในการรักษาอายุของผลิตภัณฑ์ได้นาน 4. ดูแล้วทันสมัย น่าใช้งาน มีหลายแบบให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม 5. สามารถสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการได้ ขวดหัวปั๊มที่สวยงาม มีคุณภาพดี สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่อง

Read More

ขวดปั๊มของเราแตกต่างจากที่อื่นอย่างไร             ในตลาดนั้นมีขวดปั๊มของหลากหลายบริษัทออกมาวางขาย  ซึ่งมีความแตกต่างกันไป ทั้งขนาด ทั้งอายุการใช้งาน ทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งโรงงานของเราก็รับผลิตขวดปั๊มส่งออกให้บริษัททั้งในและต่างประเทศ ส่งให้แบรนด์ดังๆทั่วโลกเลย แน่นอนว่าหากเราไม่มีดี คงไม่ได้รับการยอมรับว่าขวดปั๊มของเรานั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดเหมาะที่จะนำมาใช้งาน ลุกค้าหลายท่านที่เข้ามาดูสินค้าถึงบริษัทของเราต่างก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า ขวดปั๊มของเรานั้นแตกต่างจากแบรนด์อื่นในตลาดอย่างเห็นได้ชัด แต่หลายท่านที่ไม่เคยมาคงไม่รู้ว่าสินค้าของเรานั้นมีความแตกต่างตรงไหนบ้าง เราจะยกมาให้ทุกท่านได้อ่านกันทีละจุดเลยทีเดียว เอาล่ะมาเริ่มกันเลย จุดที่ 1 วัตถุดิบที่เลือกใช้ผลิตขวดปั๊ม ทางบริษัทของเรานั้นเลือกพลาสติกเกรดที่ดีที่สุด เป็นประเภทที่รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถนำไปรีไซเคิลได้ หรือนำไปใช้ซ้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกลัวเรื่องสารปนเปื้อนหรือสารตกค้าง จุดที่ 2 มาตรฐานการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบจากหลายองค์กร เพราะเป็นโรงงานที่ได้รับความอนุญาตอย่างถูกต้อง และผ่านการรองรับ ทำให้ทุกขั้นตอนนั้นผ่านการตรวจสอบ และได้รับการรองรับเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกังวลว่าสินค้าที่ออกมานั้นจะไม่มีคุณภาพอย่างแน่นอน จุดที่ 3 ขวดปั๊มมีอายุการใช้งานที่นานกว่าเดิม  เพราะว่าเราได้เลือกแบบที่คงทนมากที่สุด ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้ทนต่อแสงแดด อากาศ และการใช้งานได้นานกว่าปกติ จุดที่4 มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน เพราะเราผลิตเอง ทำให้สามารถเลือกผลิตได้หลายขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ และสามารถผลิตตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ในทันที จุดที่ 5 มีหัวปั๊มที่คงทนแข็งแรง เพราะเราทดสอบหัวปั๊มทุกครั้งก่อนจะผลิต ทำให้หัวปั๊มของเราสามารถกดได้มากกว่า 5000 ครั้ง ไม่เหมือนกับหัวปั๊มตามท้องตลาดที่ไม่สามารถทนแรงกดได้มากถึง 1000 ครั้ง จุดที่

Read More

Login

Lost your password?