การตลาดแบบตรงประเด็นโดยใช้ กลยุทธ์บรรจุภัณฑ์ (packaging strategy) แบบสัมผัสได้ว่าสินค้าคุณมีคุณภาพพรีเมี่ยม
.
บรรจุภัณฑ์มีความสำคัญเปรียบเสมือนเป็นหน้าตาของสินค้า ดังนั้นการออกแบบดีไซน์รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่ง หลักสำคัญที่ควรต้องคำนึงถึงเมื่อทำการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแผนการกลยุทธ์นี้คือต้องมีความสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งโดดเด่นกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเมื่อนำไปวางข้างกันบนชั้นวางสินค้า จึงจะถือว่ากลยุทธ์นี้ประสบความสำเร็จ
.
มีคำกล่าวที่ว่า สินค้าที่ดีย่อมขายได้ด้วยตัวมันเองแต่ในยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ผู้ผลิตแต่ละรายจึงต้องมีการสร้างความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำได้ ซึ่งนอกเหนือจากสินค้าที่มีคุณภาพดีและสามารถใช้ได้อย่างที่ต้องการแล้ว บรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่งที่ทำให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้นอย่าง กระปุกครีมเกรดพรีเมี่ยม เมี่อผู้บริโภคจับชึ้นมาดูจะรู้สึกได้ทันที่ว่าสินค้าชิ้นนี้มีคุณภาพดีแน่นอนเหมาะสมกับราคาที่ผู้ประกอบการตั้งราคาไว้
.
กระปุกครีมเกรดพรีเมี่ยม แม้จะมีราคาแพงกว่ากระปุกครีมทั่วไปเล็กน้อย แต่คุ้มค่ามหาศาล เพราะทำให้สินค้าของคุณดูดี มีคุณภาพ ทำให้สามารถตั้งราคาให้สูงขึ้น (value added) ให้กับสินค้าคุณได้

 

กลยุทธ์ การบรรจุภัณฑ์ (Packaging Strategy )
การตัดสินใจเลือกรูปแบบการบรรจุภัณฑ์และประเภทวัสดุของบรรจุภัณฑ์มักจะใช้ กับสินค้าอุปโภคบริโภคที่พัฒนาใหม่ หรือเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสินค้าใหม่ กลยุทธ์การบรรจุภัณฑ์ มีหลักในการพิจารณาดังนี้
1. บรรจุภัณฑ์นั้นเหมาะสมที่จะบรรจุสินค้า ( Put in ) หรือไม่
2. สินค้าเมื่อวางบนชั้นแล้วได้เปรียบ (เด่น ) ( Put up ) หรือไม่
3. สินค้าเมื่อนำเอามาใช้แล้วเก็บสะดวก ( Put away ) หรือไม่
4. บรรจุภัณฑ์สวยงาม ( Prettiness ) หรือไม่
5. สามารถเชิญชวนให้ใช้ ( Pleading ) ได้หรือไม่
6. บรรจุภัณฑ์สามารถสะท้อนตำแหน่งครองใจของสินค้า ( Positioning ) ได้หรือไม่
7. บรรจุภัณฑ์สามารถสะท้อนบุคลิกภาพของสินค้า ( Personality ) ได้หรือไม่
8. บรรจุภัณฑ์สามารถปกป้องสินค้า ( Protection ) ได้หรือไม่
9. บรรจุภัณฑ์มีความสะดวกต่อการใช้งาน ( Practicality ) หรือไม่
10. บรรจุภัณฑ์ที่เลือกนั้นสามารถทำกำไรได้มากขึ้น ( Profitability ) ได้หรือไม่
11. บรรจุภัณฑ์นั้นสามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) ได้หรือไม่
12. เป็นการบอกถึงวิธีการใช้สินค้า ( Preaching ) ได้หรือไม่
13. สามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ( Preservation ) ได้หรือไม่

ถ้านำสิ่งเหล่านี้มาพิจารณาทั้งหมดจะเห็นไว่าในการออก แบบบรรจุภัณฑ์ของบริษัทจะเป็นโลโก้ ตัวหนังสือ ตัวอักษร การเลือกเป็นกระดาษเป็นโฟม เป็นฝาจุก หรือเครื่องหมาย สีสันต่างๆ บริษัทก็จะได้บรรจุภัณฑ์ที่ดี
ตัวอย่าง กลยุทธ์
: เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่ด้วยสีสันที่สดใสเพื่อให้ผู้บริโภคเห็นอย่าง ชัดเจน ณ จุดขาย หรือ เวลาลูกค้าสัมผัสผลิตภัณฑ์จริง ลูกค้าจะรู้สึกของความแตกต่างว่าคุณภาพ ต่างกันโดยสิ้นเชิง

การสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ดูดี มีความสำคัญอย่างมากในการเพิ่มโอกาสให้สินค้าของเราเป็นที่ต้องการของลูกค้า
.
โรงงานที่ไต้หวันของเรานั้นเป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระปุกครีม ขวดปั๊ม เกรดพรีเมี่ยมให้กับทาง Counter Brand ดังๆ ในยุโรป และ อเมริกา สนใจเข้ามาเลือกชมได้ที่โชว์รูมเรานะคะ
Wisdompak ผู้ผลิตและจำหน่าย กระปุกครีม เกรดพรีเมี่ยม

 

ติดต่อขอเข้าชมสินค้า กระปุกครีม ขวดปั๊ม เกรดพรีเมียมจาก Wisdompak
โทร 026182227, 0954502465, 0926054451, 0915095641
e-mail : info.wisdompak@gmail.com

Line ID : @WISDOMPAK คลิ๊กเลย!!!